top of page

Tokumine no Kun 徳嶺の棍

 

Urashi no Kun 浦添棒

 

Shishi no Kun 添石の棍

 

Kusanku no Sai  公相君サイ

 

Chatan Yara no Sai  北谷屋良の釵

 

 

​FOLLOW US - Fort Worth Karate 2010-2022

bottom of page